TANÚSÍTVÁNY
Pécs

Jogi nyilatkozat, a weboldal használatának feltételei, felelősségvállalás

A weboldal megtekintésével a látogató elfogadja, hogy jelen feltételek rá nézve kötelező érvényűek. Ha az alábbiakat nem kívánja elfogadni, kérjük, ne látogassa tovább a weboldalt.

A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Minden jogot fenntartunk. Előzetes írásos engedélyünk nélkül a weboldal tartalmának részét vagy egészét bármilyen formában felhasználni tilos.

A weboldalon elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért – a kapcsolódó nagy számú jogszabályi forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldalt illetve tartalmát (ide értve jelen nyilatkozatot) bármikor megváltoztassuk, vagy elérhetőségét megszüntessük.

Az oldalon található árak és szolgáltatások változtatásának jogát fenntartjuk. A weboldalon leadott rendelés nem minősül szerződéskötésnek. A feltüntetett üzleti feltételek nem minősülnek ajánlattételnek.

Az Ön által megadott adatokat védett környezetben tároljuk és mindent megteszünk azért, hogy illetéktelenek kezébe ne kerülhessen. A tanúsítást esetenként partnerekkel végezzük, akik megkapják az ügyfelek adatait, és a munkát természetesen az adatok diszkrét kezelésére való maximális törekvés mellett végzik. Az ügyfélnek bármikor jogában áll betekintenie a kezelt adatokba, illetve megtudnia a kezelésükre jogosult személyek kilétét. Az ügyfelek elérhetőségeit marketing- és reklámtevékenységre nem használjuk.

Pécs.

Minden jog fenntartva © 2020 www.tanusitvany-pecs.hu